Wikipedia:Kandidatsider/Tórshavn

TórshavnRediger

Jeg har i stor grad oversatt denne fra dansk (hvor den hadde tilsvarende status som det jeg nominerer den for), og har ellers fylt på selvskrevet stoff der jeg følte det manglet. Enda noen få røde lenker helt nederst i artikkelen, men de skal jeg gjøre blå i løpet av et par dager. Forhåpentlig fyldig og informativ nok til å bli anbefalt. Erik 24. aug 2009 kl. 22:59 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Erik 24. aug 2009 kl. 22:59 (CEST)
 2.   For Uten tvil! MHaugen 25. aug 2009 kl. 00:03 (CEST)
 3.   For Ranværing 25. aug 2009 kl. 18:47 (CEST)
 4.   For Oppfyller kriteriene for anbefalt. Ooo86 25. aug 2009 kl. 22:29 (CEST)
 5.   For 3s 25. aug 2009 kl. 23:59 (CEST)
 6.   For - Bjoertvedt 26. aug 2009 kl. 08:11 (CEST) Utvilsomt anbefalt!
 7.   For - Helt klart anbefalt! Sandip90 26. aug 2009 kl. 10:47 (CEST)
 8.   For - Anbefalt, med god margin også. Geanixx 26. aug 2009 kl. 15:57 (CEST)
 9.   For - Ingen tvil. Aldebaran 27. aug 2009 kl. 05:23 (CEST)
 10.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 27. aug 2009 kl. 18:19 (CEST)
 11.   For Finn Bjørklid 28. aug 2009 kl. 00:24 (CEST)

KommentarerRediger

Artikkelen er godt skrevet, i en muntlig stil som fungerer fint. Stoffet er forholdsvis greit proporsjonert, og artikkelen er bedre enn den danske - og så langt mine polskkunnskaper rekker er den bedre enn den polske også. Men artikkelen er preget av den sedvanlige wikiskjevheten at Historie får større vekt og flere linjer enn Naturgeografi og Næringsliv / samfunnsøkonomi. Det er wp-typisk at sagatids- og middelalderhistorien får flere linjer enn det daglige brød for nålevende færinger. Jeg har tre konkrete ønsker:

 1. det er viktigere å utvide avsnittet om næringsliv enn å skrive artiklene om idrettslag.
 2. Ettersom byen er en havneby er det direkte logisk at landet stiger fra havna og innover. Men hvor mye? Hvor bratt er det, og hvor høyt er det lengst vest i byen? Artikkelen forteller hvor høye de høyeste fjellene er, men ikke noe om «normalhøyden» på Streymoys åsrygg / vannskille.
 3. Hva med noe om det religiøse livet i byen? Det er markant, såvidt jeg husker.

Ellers: godt arbeide. (Og så burde det vel ikke gå an å skrive om byen uten å nevne De fortapte spillemenn?) Mvh MHaugen 25. aug 2009 kl. 00:03 (CEST)

Hehe, du har et godt poeng der. Jeg skal ta meg av det du har nevnt så snart jeg har litt ledig tid. Erik 25. aug 2009 kl. 17:44 (CEST)
Flott artikkel, jeg tittet etter for å se om det var behov for bilder (jeg var der for to år siden), men det så greit ut. Derimot er det et par steder hvor enten en tabell eller bilder forskyver teksten og lager store hvite hull i artikkelen. Det er mulig det er min skjermoppløsning som gjør det - ser det bra ut hos andre? Sluttet vikingtiden ved slaget på Stiklestad? Det er selvsagt ingen markert overgang (danskene og svenskene har en annen markering noenlunde i samme tidsperiode), men i tradisjonell norsk historie setter vi helst slaget ved Stamford bru (1066) som markering av vikingtidens slutt (se Middelalderen). Finn Bjørklid 25. aug 2009 kl. 23:28 (CEST)
Om du har bilder så er det alltid kjekt å ha i bakhånd, så bare last opp på Commons. Jeg tok en titt på det med forskyvninger, og reduserte klimatabellen ytterligere, slik at du nå må ha usannsynlig smal skjerm for at noe skal vises galt. Den med innbyggertall vises normalt for meg uansett hvordan mye jeg smalner inn Explorer-vinduet. Den danske Wp-en hevdet at den sluttet med det, men slaget med Stamford bro høres også fornuftig ut. Jeg tror jeg omformulerer slik at jeg ikke fastsetter noe bestemt årstall. Erik 25. aug 2009 kl. 23:41 (CEST)
Erik er jo trønder, og da er det rimelig at han mener alle ting kan dateres utfra begivenheter i Trøndelag   (før og etter Stiklestad, Tordenskiold, Nygaardsvold, Ivers, Vømmøl og Hamrén..). Verre er det at han tidfestet Slaget på Stiklestad til 1035... Hvis dét blir kjent på Skatval får han nok ikke kveldsmat på flere uker  . Mfh MHaugen 25. aug 2009 kl. 23:42 (CEST)

Jeg opplever også det spm blir påpekt over, nemlig at ting forskyver seg og ser rart ut. Slikt er vanskelig å gjøre noe med, da vi alle har ulike skjermer, så det får vi bare godta. Det er selvsagt rom for forbedringer pg utvidelser, men det får komme til UA-vuderingen. Til slutt ett spørsmål: Det blir snakket om de seks nordiske land med Grønland som et unntak. Grønland er da en del av Danmark. Dette bør vel endres på? 3s 25. aug 2009 kl. 23:59 (CEST)

Det i alt åtte land i Norden: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland, Færøyene og Åland. De tre sistnevnte er imidlertid ikke selvstendige stater på samme måte som de andre (selv om de er stort sett selvstyrte). Definisjonen av land er egentlig bare område. Derfor har jeg gjennomgående omtalt Tórshavn som landets hovedstad, ettersom Færøyene er et land, men ikke en stat. Færøyingene selv omtaler eksplisitt Færøyene som landet og Danmark som staten, også i politikken hvor selvstyremyndighetene aldri omtales som staten. For å unngå en diskusjon som antallet land så fjernet jeg like godt tallet. Dateringen av slaget på Stekk'stan til 1035 håper jeg bare var en grov typo fra min side, ja.   Kunne forresten noen med bedre peiling om emnet ta seg av artikkelen om De fortapte spillemenn? Jeg kan eventuelt opprette den når jeg får tid. Erik 26. aug 2009 kl. 00:23 (CEST)
Jeg kan prøve å ta romanen, det er vel litt mitt bord, og dertil var det min idé. MHaugen 26. aug 2009 kl. 07:14 (CEST)

De fem første bildene har fast størrelse (290px), det er ikke bra for dem som har lav skjermoppløsning (som tatt opp i mange kandidatvurderinger tidligere). Den faste størrelsen bør fjernes.

Bildene Fil:Torshavn 20080512-DSCF6408.jpg og Fil:Tinganes 57.jpg er tatt fra akkurat samme vinkel og ser nesten helt like ut. Det er ikke nødvendig å ha begge i samme artikkel. Det ene av dem kan vel byttes ut med et som er annerledes? Haakon K 26. aug 2009 kl. 01:12 (CEST)

Jeg tror det kan forsvares (både estetisk og i forhold til presedens) å ha ett stort bilde som vignettbilde, men fem blir nok i overkant. MHaugen 26. aug 2009 kl. 07:17 (CEST)

Jeg opplever også at bildene overskriver tabellen i seksjonen «Historie» (uansett skjermbredde), noe som skyldes at alle bildene er definert samlet i begynnelsen av avsnittet (de 3 første er høyrejustert, mens resten er venstre-justert). Jeg bruker Firefox, og det er ikke første gang slik «bildestabling» gjør deler av artiklene uleselig, for å si det sånn. Mvh Aldebaran 26. aug 2009 kl. 08:44 (CEST)

Jeg bruker vanligvis Chrome og ser der det samme som Aldebaran beskriver for Firefox. Med IE8 blir derimot teksten forskjøvet, slik Finn Bjørklid beskriver i sitt innlegg. Jeg har også sett det samme «fenomenet» i andre artikler med mange bilder, og har til nå ikke funnet noen annen løsning enn å flytte rundt på bilder til det ser noenlunde ålreit ut i flest mulig nettlesere. Geanixx 26. aug 2009 kl. 16:16 (CEST)
Om bildene lager rot for dere så er det bare å stokke om på dem. Jeg kan vanskelig gjøre noe med det selv, da alt ser harmonisk ut for meg. Erik 26. aug 2009 kl. 18:22 (CEST)
Har prøvd å flytte et par av problembildene i Historie-avsnittet over til høyre side, og nå blir ikke tabellen overskrevet hverken i Firefox eller Opera, selv i HD widescreen fullskjerm (antar det fremdeles er OK i IE). Med såpass mange bilder, tabeller og faktabokser, blir det lett litt overfylt og dermed kræsj. Kanskje et bildegalleri-avsnitt kunne «avlaste» artikkelteksten? Et lite tips: Det kan være lurt å ha flere nettlesere installert på datamaskinen, for å enkelt kunne sjekke om artikler vises riktig i de nettleserne du ikke selv bruker til daglig. Når bildeproblemet nå er ordnet, stemmer jeg selvsagt for. Godt jobbet! Mvh Aldebaran 27. aug 2009 kl. 05:23 (CEST)

Jeg synes forresten at de fem første bildene, slik de står nå, hjelper mye på det visuelle inntrykket artikkelen gir. Erik 26. aug 2009 kl. 21:13 (CEST)

Bøker nevnt i litteraturlisten står i anførselstegn, skal stå i kursiv. Endel bilder er angitt med faste størrelser, lite gunstig og ikke ihht våre regler for bilder. mvh - Ulf Larsen 26. aug 2009 kl. 22:25 (CEST)

Disse to setningene:

«I øst ligger den forholdsvis flate øya Nólsoy, som effektivt skjermer byens naturlige havn. Uten Nólsoy ville utviklingen av Tórshavn som havneby trolig aldri ha funnet sted.»

-synes jeg blir litt i overkant, holder vel med den første? Vi bør si det nødvendige, men ikke mer enn det og første setning slår fast at byens naturlige havn dannes av øya Nólsoy. mvh - Ulf Larsen 26. aug 2009 kl. 22:54 (CEST)

Faktaboksen på høyre side, «Tidslinje over Tórshavns historie» er en type jeg ikke har sett før og synes den så veldig bra ut! Men det nevnes sjørøvere, uten noe mer og det burde utvides, eventuelt med underliggende artikkel. Jeg vil anta det dreier seg om pirater fra de såkalte barbareskstatene, dvs Tripoli, Algerie osv som hadde tokt så langt som til Island, det er en god del eksempler på at folk fra norden ble tatt som slaver og siden ble kjøpt fri. mvh - Ulf Larsen 27. aug 2009 kl. 00:20 (CEST)

Når det gjelder danske forhold så har vi jo ellers tilgang til Dansk biografisk lexikon på nett, mye interessant informasjon som kan hentes der, det er f.eks flere sider om Christoffer Gabel. mvh - Ulf Larsen 27. aug 2009 kl. 17:34 (CEST)

Endret lenke fra Frankrike til Syvårskrigen i denne setningen: «Fra 1768 og de neste tjue årene stod Ryberg for en handel som primært baserte seg på smugling til England, en virksomhet som var muliggjort av den engelsk-franske konflikten.» - gir lite mening i å ha en generell land-lenke, i tillegg til den ene parten i en konflikt. Ulf Larsen 27. aug 2009 kl. 17:41 (CEST)

Diagrammet «Grafisk fremstilling 1985–2007» synes jeg ikke fungerte, gir en komprimert fremstilling som ikke synes rett, den totale befolkningen tatt i betraktning, slik det står nå virker nedgangen på 90-tallet dramatisk, og så voldsomt var det jo ikke (fra 13 124 i 1990 til 11 568 i 1995, omlag 12 % på fem år, mye - men ut fra diagrammet ser det ut som pesten har rammet, før en studerer det nærmere). mvh - Ulf Larsen 27. aug 2009 kl. 18:09 (CEST)

Illustrasjonene øverst fører (i alle fall i Fiorefox) at det oppstår et langt hvitt felt i teksten. Ctande 27. aug 2009 kl. 18:55 (CEST)

Det ser faktisk bra ut på min skjerm nå, 1280x960, og i Opera. Finn Bjørklid 28. aug 2009 kl. 00:27 (CEST)
Jeg har testet artikkelen på utlånsmaskinen fra skolen, med vesentlig mindre skjerm og IE, og der alt fortsatt greit ut. Erik 28. aug 2009 kl. 11:19 (CEST)
Dette er en svakhet i systemet her. Hjemme ser artikkelen litt rar ut, men her på jobben ser den flott ut. Slik det er nå klarer vi ikke alltid å få det fint for alle. Jeg tror vi bare må leve med det... 3s 28. aug 2009 kl. 11:50 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. MHaugen 2. sep 2009 kl. 08:53 (CEST)