Wikipedia:Kandidatsider/Man

ManRediger

På tide å få liv i denne sida igjen! En fyldig og oversiktlig artikkel av Finn B. som jeg syns ligger nært opptil UA-standard. Haakon K 13. apr 2010 kl. 22:34 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Haakon K 13. apr 2010 kl. 22:34 (CEST)
 2.   For MHaugen 13. apr 2010 kl. 22:58 (CEST)
 3.   For Bjoertvedt 14. apr 2010 kl. 00:00 (CEST)
 4.   For Finn Rindahl 14. apr 2010 kl. 00:32 (CEST)
 5.   For Ranværing 15. apr 2010 kl. 14:13 (CEST)
 6.   For Harry Wad 15. apr 2010 kl. 02:41 (CEST)
 7.   For Profoss 15. apr 2010 kl. 12:18 (CEST)
 8.   ForCocu (d) 17. apr 2010 kl. 22:15 (CEST)
 9.   Nøytral - men når man faller ned på ett folketall forvandles grått til grønt. 3s 20. apr 2010 kl. 16:21 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Er det noe som mangler eller som bør utdypes mer? Haakon K 13. apr 2010 kl. 22:34 (CEST)
 2.   For MHaugen 13. apr 2010 kl. 22:58 (CEST) Det gjenstår litt språkvask, men jeg så ikke noe grovt urimelig.
 3.   For Bjoertvedt 14. apr 2010 kl. 00:00 (CEST)
 4.   For Finn Rindahl 14. apr 2010 kl. 00:32 (CEST)
 5.   For Ranværing 15. apr 2010 kl. 14:13 (CEST)
 6.   For Erik F 15. apr 2010 kl. 08:45 (CEST). Strålende og referansebelagt artikkel.
 7.   For Profoss 15. apr 2010 kl. 12:18 (CEST)
 8.   ForCocu (d) 17. apr 2010 kl. 22:15 (CEST)
 9.   For Ordensherre 18. apr 2010 kl. 07:51 (CEST)
 10.   Nøytral - men når man faller ned på ett folketall forvandles grått til grønt. 3s 20. apr 2010 kl. 16:21 (CEST)
 11.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 22. apr 2010 kl. 00:15 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg savner et avsnitt om flora og fauna! - 4ing 13. apr 2010 kl. 23:07 (CEST)

Godt poeng, noen som kan få til å skrive det? Haakon K 14. apr 2010 kl. 00:17 (CEST)
Noe er allerede nevnt under Mans kjøkken (husdyrhold, fiske) men hadde absolutt vært en fin tilvekst til artikkelen. Men det at den ikke (enda) er på plass står ikke etter min mening i veien for utmerket.Finn Rindahl 14. apr 2010 kl. 00:32 (CEST)
Flora og fauna, hm... jeg kan lage et avsnitt om dette, antagelig i løpet av fredag kveld. Finn Bjørklid 15. apr 2010 kl. 00:45 (CEST)
Okei, nå har jeg laget dette avsnittet. Jeg har forsøkt å unngå gjentagelser av det som står i Mans kjøkken. Problemet er avgrensning, man må gjøre et utvalg dessverre, og det er kanskje lengre enn det burde være? Finn Bjørklid 16. apr 2010 kl. 00:09 (CEST)

Noen grunn til at artikkelen ikke følger disposisjonen i Wikipedia:Stilmanual/Land? Slik jeg ser det er det lurt å la artikler om biland ha samme struktur som artikler om land. Jeg kan forsåvidt gjøre omdisponeringen selv dersom ingen protesterer heftig. Mvh. Kjetil_r 14. apr 2010 kl. 00:44 (CEST)

Ingen protester mot det tror jeg, hvis du har lyst til å ta på deg oppgaven er det fint. Haakon K 16. apr 2010 kl. 00:46 (CEST)

Setningen «Donald Gelling har vært statsminister fra 1996 til 2001 og fra 2005 til 2006.» er ikke godt plassert. Dersom opplysningen er relevant (viktig å omtale en tidligere statsminister?) bør den flyttes opp til der nåværende statsminister nevnes. –Ordensherre 15. apr 2010 kl. 16:38 (CEST)

 • Enig angående Donald Gelling, det så noe malplassert ut, og jeg har flyttet og omskrevet. Finn Bjørklid 16. apr 2010 kl. 00:22 (CEST)

Jeg saver fyldigere omtale av Mans nyere politiske historie, spesifikt fra andre halvdel av 1800-tallet og utover. Det var da Man ble «avkolonisert», ble demokratisert og det gradvis ble innørt mer selvstyre. Denne prosessen pågikk helt fram til andre halvdel av 1900-tallet. David G. Kermodes bok Offshore island politics kan være en kilde her, alternatvit den korte versjonen i artikkelen «Government in the Isle of Man: Tynwald and the Manx Council of Ministers», Parliamentary Affairs, bd. 55, nr. 4, 2002, s. 682-698. –Ordensherre 15. apr 2010 kl. 16:38 (CEST)

 • Det er et poeng. Jeg har dog ikke de to bøkene, men det er mulig å utdype moderne historie. En vesentlig del står under punktet Økonomi, men det politiske forholdet til England/Storbritannia kan omtales særskilt. Jeg må se på det, dog ikke i kveld, muligens i morgen. Finn Bjørklid 16. apr 2010 kl. 00:22 (CEST)
  • Jeg har nå skrevet to avsnitt i Historie-delen som forsøker å forklare Mans historie i moderne tid, særlig forvandlingen etter 1980-tallet. Jeg har også modifisert teksten noe ved tiden etter 1866. Finn Bjørklid 16. apr 2010 kl. 23:43 (CEST)
Har forsøkt å flette inn noen hovedpunkter om politisk historie på bakgrunn av Kermodes artikkel (kompliserte saker, som så ofte i britisk statsskikk) – håper det er OK og at kronologien ikke er brutt. –Ordensherre 18. apr 2010 kl. 07:49 (CEST)
Så bra ut for meg - takker for bidraget. Finn Bjørklid 19. apr 2010 kl. 10:51 (CEST)
Folketall

Hva er egentlig folketallet på øya? I infoboksen står det ca 76 000, under "Demografi" står det ca 80 000 i 2006 og i tabellen i det samme avsnittet står det nesten 82 000 i 2006. Artikkelen må slå ned på ett tall. 3s 20. apr 2010 kl. 08:06 (CEST)

Om folketall: Infoboksen 76000 er 2009 estimat (CIA), ville ha byttet ut dette med 2006 tall. KIlden som det oppgis er brukt for tabellen gir bare data tilogmed 1996 (mens tabellen også har 2001& 2006) - mens denne kilden har andre tall for perioden 1951-2006. Enig med 3s, velg en kilde, og opplys heller om estimat/andre kilder i noter. Finn Rindahl 20. apr 2010 kl. 17:02 (CEST)
Flere kommentarer

Naturgeografi begynner med denne setningen: Man er en del av de britiske øyer, og er hovedsakelig en øy som ligger på nordvestkysten av Europa. Siste del av setningen bør strykes eller skrives om.

Flora og fauna begynner med denne setningen: Man har et unikt plante- og dyreliv, hovedsakelig for de arter som koloniserte øya i den korte perioden mellom slutten av istiden og lav vannstand da øya var landfast. Her bør avlutningen skrives om, kanskje til i den korte perioden etter istiden da øya var landfast. - 4ing 20. apr 2010 kl. 10:07 (CEST)

Har omskrevet til følgende: «Man har et unikt plante- og dyreliv, hovedsakelig med arter som koloniserte øya i den korte perioden etter istiden da øya var landfast.» - håper det får frem meningsinnholdet. mvh - Ulf Larsen 21. apr 2010 kl. 17:42 (CEST)

Folketallet må fikses, står to ulike, et i infoboksen og et i teksten - virker som det i teksten er mest korrekt, men hvor en finner det i infoboksen - si det, jeg fant det ikke... Men i visshet om at en med malkjennskap vil fikse det så stemmer jeg for utmerket. mvh - Ulf Larsen 22. apr 2010 kl. 00:19 (CEST)

{{Infoboks land}} henter folketallet automatisk fra CIA World Factbook...det er det som er problemet. Haakon K 22. apr 2010 kl. 08:37 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. MHaugen 28. apr 2010 kl. 08:16 (CEST)