Wiener Neustadt bispedømme

Wiener Neustadt bispedømme
Bistum Wiener Neustadt (tysk)
Dioecesis Civitatis Novae (latin)
Wiener Neustadt bispedømme
Den forhenværende domkirken i Wiener Neustadt
Kirkeromersk-katolsk
Land:Det hellige romerske rike av den tyske nasjon
KirkeprovinsWien
BispeseteWiener Neustadt
Sogn2
Opprettet1469
Utskilt fraSalzburg
Opphevet1785
Statistikk

Wiener Neustadt bispedømme var et romersk-katolsk bispedømme i Østerrike som eksisterte fra 1469 til 1785. Siden 1990 eksisterer Wiener Neustadt bispedømme (igjen) som titulærbispedømme.

Bispedømmet ble skilt ut fra Salzburg erkebispedømme av pave Paul II og bestod av bare ett sogn. Bakgrunnen var at keiser Fredrik III av Det tysk-romerske rike ønsket et eget bispedømme for sin residensby, Wiener Neustadt. Frem til 1722 var bispedømmet immediat. Dette året ble Wien bispedømme opphøyet til erkebispedømme og fikk tildelt Wiener Neustadt som suffraganbispedømme, som i sin tur ble utvidet med ett ytterlige sogn.

Da Maria Teresia opprettet militærbiskop-embedet, ble dette tildelt biskopen av Wiener Neustadt, siden bispedømmet var så lite. Militærbiskopen beholdt Wiener Neustadt som sitt sete også etter at bispedømmet ble opphevet i 1785 og innlemmet i Wien erkebispedømme. Østerrikes militærbiskop har fremdeles sitt sete i byen, og det er han som siden 1990 igjen bærer tittelen «titulærbiskop av Wiener Neustadt». Innehaveren av tittelen siden 1997 er Christian Werner.