Wede er et kunstig språk som blei lansert i 1915 av den tyske forfatteren Adalbert Baumann.

Andre navn som har vært brukt på språket er Welt Deutsch, Weltdeutsch (Verdenstysk) eller Weltdialekt (Verdensdialekt).

Wede er en forenklet form for tysk.

Baumann laget også senere språkforslag basert på tysk: Welt'pitschn eller Veltpitschn i 1925, som han videreutviklet til Oiropa'pitschn eller Oiropa Pitschn i 1928.

Som internasjonalt hjelpespråk hører det til en relativt liten gruppe som bygger på den germanske språkgruppen. Blant andre språk av denne typen er den norsk-amerikanske presten Elias Molees Tutonish fra 1902.

(En annen mindre gruppe språk er på samme måte forsøk på å skape fellesslaviske språk. En mye større gruppe, såkalte nylatinske kunstspråk, bygger på forenklet latin eller på et eller flere moderne romanske språk.)

Ideologien bak forslaget til germansk-baserte hjelpespråk var ofte pangermansk eller tysk-sjåvinistisk. Få eller ingen nye forslag av denne typen er kjent etter 1945.

Wede fikk oppslutning på grunn av tysk sjåvinisme under og etter første verdenskrig. I boken der Baumann lanserte språket i 1915, la han alt i tittelen vekt på at Wede skulle være et språkpolitisk redskap for sentralmaktene – altså keiserrikene Tyskland og Østerrike-Ungarn.

Boken het: Wede, die Verständigungssprache der Zentralmächte und ihrer Freunde, die neue Welt-Hilfs-Sprache (Wede, språket for gjensidig forståelse for sentralmaktene og deres venner, det nye verdens-hjelpespråket).

Det vakte oppsikt da Wilhelm Ostwald, nobelprisvinner i kjemi og en av de ledende intellektuelle talsmenn for Ido før krigen (han hadde også betalt for mye av propagandaen for Ido med prispengene sine) i 1916 forlot Ido for å slutte seg til Wede. Han fikk følge av en del tyske idister. Ido var en bevegelse med hovedstøtte i Frankrike, opprinnelig en reform av Esperanto som blant annet hadde et noe mer fransk preg. Den ledende kraften i Ido-bevegelsen, Louis Couturat, døde i en ulykke på fransk side alt i 1914.

Wede er et av ganske få kunstspråk som skal ha hatt en gruppe som kommuniserte seg imellom på språket.

Se ogsåRediger