Washingtonkonferansen

Washingtonkonferansen (engelsk «The Washington Naval Conference», også benevnt «the Washington Arms Conference») var en militær konferanse innkalt av administrasjonen til den amerikanske presidenten Warren G. Harding og avholdt i Washington D.C. fra 12. november 1921 til 6. februar 1922. Den ble gjennomført utenfor rammene av Folkeforbundet og hadde deltakere fra ni nasjoner som hadde interesser i Stillehavet og Øst-Asia. Sovjetunionen var ikke invitert til konferansen. Det var den første internasjonale konferansen avholdt i USA og historiens første nedrustningskonferanse.

Fotografi av forhandlingene under Washingtonkonferansen

Washingtonkonferansen resulterte i tre større avtaler; firemaktsavtalen, femmaktsavtalen (mer kjent som Marineavtalen i Washington) og nimaktsavtalen.

Bibliografi rediger

  • Andrew Field. Royal Navy Strategy in the Far East, 1919-1939 (2004)
  • Goldman, Emily O. Sunken Treaties: Naval Arms Control between the Wars. Pennsylvania State U. Press, 1994. 352 pp.
  • Erik Goldstein. The Washington Conference, 1921-22: Naval Rivalry, East Asian Stability and the Road to Pearl Harbor (1994)
  • Kaufman, Robert Gordon. Arms Control during the Prenuclear Era: The United States and Naval Limitation between the Two World Wars. Columbia U. Press, 1990. 289 pp.
  • Carolyn J. Kitching; Britain and the Problem of International Disarmament, 1919-1934 Rutledge, 1999 online
  • Phillips Payson O'Brien; British and American Naval Power: Politics and Policy, 1900-1936 (Praeger Studies in Diplomacy and Strategic Thought) (1998)