Waldo

Wikipedia-pekerside

Waldo kan vise til:

  • Waldo (roman), en «short- story» av den amerikanske sciencefictionforfatteren Robert A. Heinlein.
  • Waldo (teknikk), kjelenavn på en mekanisk innretning.


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Waldo.