Waldo (teknikk)

Waldo er den amerikanske sciencefictionforfatteren Robert A.Heinleins navn på en håndformet manipulasjonsmekanisme. Styringen ligger i et par hanskeformede redskaper der enhver bevegelse og kraft som blir registrert brukt, blir overført til «arbeidshendene», som kan være av størrelse fra mikroskopiske til enorme. Ved hjelp av elektronisk feedback, vil arbeideren føle hvor stor kraft som til enhver tid brukes på arbeidsstykket. Ved hjelp av elektronmikroskop eller stereoskopisk TV kan arbeidet styres ved hjelp av synet.

Navnet ble innført i en short- story i 1950. Tankegangen var forut for sin tid. I dag finnes manipulasjonsmekanismer som mer eller mindre med rette kalles for Waldoer.