WAITS er et tidsdelt operativsystem som ble utviklet av Stanford Artificial Intelligence Laboratory for bruk på 36-biter stormaskinene PDP-6 og PDP-10 fra Digital Equipment Corporation (DEC). WAITS var en modifisert utgave av operativsystemet Monitor (som igjen ble videreutviklet til TOPS-10). WAITS ble benyttet av Stanford Artificial Intelligence Laboratory (SAIL) fra midten av 1960-tallet frem til 1991; stormaskinen som operativsystemet ble brukt på ble også kalt SAIL.

Selve navnet WAITS kan bety to ting, og de to betydningene var også forkortelser på to varianter av operativsystemet: West-coast Alternative to ITS og Worst Acronym Invented for a Timesharing System. Navnet ble godkjent av SAIL, SAINTS (Stanford AI New Timesharing System) og (Stanford Incompatible Non-New Extensively Rewritten System) gjennom en avstemning. Det var en stor utveksling av folk og ideer mellom utviklingsteamene bak henholdsvis ITS og WAITS, og innovasjoner ved WAITS hadde enorm indirekte innflytelse på ITS.

Eksterne lenkerRediger