Vorpommern («Forpommern») er del av den tyske historiske region Pommern og utgjør nå, sammen med Mecklenburg, delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det omfatter den østlige del og ca. en tredjedel av denne delstaten.

Fra Greifswald, Vorpommerns største by
Moderne (etter den tyske gjenforening - grå strek) og historiske (fargelagte) administrative inndelinger av Vorpommern. Historisk dannet elven Oder Vestpommerns øslige grense

Vorpommern ligger i det nordøstlige hjørne av Tyskland, og grenser i øst til Polen, i sør til Brandenburg og i nord til Østersjøen.

Med Vorpommern forstod man (i motsetning til Hinterpommern) etter freden i Westfalen i 1648 den del av Pommern som lå vest for Oder, altså med Pommerns hovedstad Stettin og med havnebyen Swinemünde. Ved grenseendingene etter andre verdenskrig havnet områdene mellom Oder og den nåværende tysk-polske grense på polsk side, og uttrykket Vorpommern benyttes nå bare om den delen som fremdeles ligger i Tyskland.

Blant de viktigere byer som ligger i det nåværende Vorpommern er Anklam, Demmin, Greifswald, Pasewalk, Stralsund og Ueckermünde.