Volvo-avtalen

Volvo-avtalen var en plan for industrielt samarbeid mellom Norge og Sverige der Norge skulle få deleierskap (40 %) i Volvo-konsernet mens Volvo skulle få blokker på norsk sokkel.[1] Planen ble avvist i januar 1979 av et blokkerende mindretall av Volvos aksjonærer, et argument mot avtalen var at Volvo ble solgt for billig og aksjonærene hadde liten tro på fremtiden for petroleumsutvinning på norsk sokkel.[2] Det var også betydelig skepsis på Stortinget.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ http://www.nrk.no/okonomi/norge-tapte-100-milliarder-1.5142266 lest 24. april 2014
  2. ^ Norgesrevyen nr 1, 1979
  3. ^ Dagbladet 23. juni 2007, lest på nett 25. april 2014.