Åpne hovedmenyen

Volumetrisk varmekapasitet

Volumetrisk varmekapasitet (engelsk: Volumetric heat capacity VHC), også kalt volumspesifikk varmekapasitet, beskriver evnen et gitt volum av en substans har til å lagre indre energi mens det undergår en gitt temperaturendring, men uten å undergå en faseendring. Det er forskjellig fra spesifikk varmekapasitet ved at volumetrisk varmekapasitet avhenger av volumet av materialet, mens den spesifikke varmen er basert på materialets masse. Hvis en spesifikk varmeverdi er gitt, kan man konvertere dette til volumetrisk varmekapasitet ved å multiplisere den spesifikke varmen med tettheten til substansen.[1]

ReferanserRediger