Volumetrisk effekttetthet

For effekt per arealenhet, se heteflatebelastning.

Volumetrisk effekttetthet (engelsk volume power density eller volume specific power) betegner innen fysikk og teknikk effekt (overført energi i form av arbeid eller varme per tidsenhet) per enhet volum. En høy volumetrisk effekttetthet svarer til stor effektivitet. Denne effekttettheten oppgis vanligvis i watt per kubikkmeter (W/m³) eller kilowatt per liter (kW/l).

I energiomformere som for eksempel batterier, brenselceller og motorer samt i strømforsyningsenheter og lignende er effekttetthet knyttet til et bestemt volum. Det blir da også kalt volumspesifikk effekttetthet, som er uttrykt i W/m³. Volumetrisk effekttetthet er ofte en viktig faktor i enheter eller områder som er begrenset i størrelse, slik som eksemplene nevnt over. Spesielt spiller det en viktig rolle for elektriske kjøretøy, siden vekten av disse kjøretøyene i stor grad bestemmes av batteripakkene som er installert.

I forbrenningsmotorer med stempelmekanisme er volumetrisk effekttetthet, eller effekt per fortrengte volum, et viktig mål på motorenes spesifikke effekt, det vil si ytelse per liter sylindervolum.

Se ogsåRediger