Volgafinske språk

Volgafinske språk er en gren av den finsk-ugriske språkgruppen som utgjøres av de mariske språkene vestmarisk og østmarisk samt de mordvinske språkene ersja og moksja.[1]

ReferanserRediger