Permiske språk er en språkgruppe som er del av den uralske språkfamilien. Gruppa består av språkene komi, komipermjakisk og udmurtisk. Karakteristisk for de permiske språkene er svært mange kasus.

Permiske språk
Regionvest for Uralfjellene
Lingvistisk
klassifikasjon
Uralsk
Finsk-ugrisk
Finsk-permisk
Permisk
Videre inndeling
Inndelingkomi
komipermjakisk
udmurtisk
Glottologperm1256

Portal: Språk