Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en statlig erstatning til voldsofre. Ordningen med voldsoffererstatning ble innført 1. april 1975. Den gjelder for personskader oppstått som følge av straffbare handlinger som har inntruffet etter at ordningen trådte i kraft. Voldsoffererstatning er hjemlet i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven).

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan lokalisert i Vardø som behandler søknader om voldsoffererstatning. Marit Zahl Johanssen har siden 1. oktober 2011 vært direktør ved kontoret.

Kontoret for voldsoffererstatning utbetalte i 2010 ca. kr 196 millioner i voldsoffererstatning. Dette er ca. 22 millioner mer enn den tidligere rekordutbetalingen på kr 174 millioner fra 2009. Lovendringer og praksisendringer har medført at flere tilkjennes voldsoffererstatning nå enn tidligere. Videre ble beløpsgrensen for voldsoffererstatning økt fra kr 200 000 for forhold som skjedde før 1. juli 2001 og opp til 40 G (kr 3 025 640) for forhold som skjedde fra 1. januar 2009.[1]

Den 7. desember 2011 ble det foreslått at denne grensen igjen skulle økes til 60 G. Forslaget kom som et resultat av terrorhandlingene den 22. juli 2011. Forslaget er for øyeblikket sendt på høring, og endringen er foreslått å tre i kraft med virkning fra 1. januar 2012.[2]

Man må som oftest ikke betale skatt av voldsoffererstatning.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger