Vokalensemble

Et vokalensemble er en gruppe sangere (ofte bestående av under ti personer) som synger enten a cappella eller med akkompagnement.

Et vokalensemble kan fungere både med og uten en dirigent. Grupper som opptrer uten dirigent må kunne musisere sammen, slik at medlemmene kan forstå hverandres ulike former for kommunikasjon både når det gjelder innsats, avslutning (når og hvordan man starter og slutter et musikkstykke), frasering/avfrasering (hvordan man velger å framføre en frase i stykket, hvilke ord eller toner som skal ha mer eller mindre vektlegging), dynamikk, tempo, stemning, uttrykk og så videre.

Vokalensembler fremfører musikk innen de fleste kjente musikkgenrer.

Eksempler på vokalensemblerRediger

Se ogsåRediger