Åpne hovedmenyen

Visum

tillatelse til innreise i et land
Visa fra Laos, Thailand og Sri Lanka.

Et visum (pluralis visa) er en tillatelse til innreise i et land. Normalt krever landene at statsborgere fra andre land behøver denne tillatelse/handling sammen med et pass for innreise. Visse land krever også utreisevisum. I mange tilfeller finnes overenskomster mellom to land om at respektive lands statsborgere får reise til det andre landet uten visum. I noen tilfeller kreves (turist)visum bare for det ene landets statsborgere; for eksempel krever Australia at norske statsborgere har visum, men Norge krever ikke visum av australske statsborgere. Det finnes også multilaterale overenskomster, som Schengenavtalen.

Generelle typerRediger

Normalt gjelder det at de besøkende må ha en plan for besøket og ordnet overnatting.

  • Turistvisum. De besøkende bor på hotell eller lignende.
  • Besøksvisum. De besøkende bor hos venner eller slektninger.
  • Forretningsvisum. De besøkende er på tjenestereise og skal besøke et foretak eller en organisasjon.
  • Transittvisum. De besøkende skal bare passere landet og skal ikke overnatte.
  • Arbeidsvisum. De besøkende skal utføre lønnet arbeid i landet.

Listen varierer mellom land.

Visumet gjelder en viss tid, gjerne tre måneder, men en del land gir kun visum for planlagt reisetid.

Visum gjelder normalt for en inn- og utreise. Men man kan ofte få «multiple-entry» visum, som berettiger til fritt antall reiser i en tid.

Å søke visumRediger

Hvordan man søker visum varierer, men normalt kontakter man landets ambassade eller konsulat. I visse tilfeller er det enkelt, for eksempel for Australia der man søker via reisebyrå eller internett og ikke behøver fremvise reiseplaner mm.

For nordmenn kan man skille mellom tre vanskelighetsgrader når man søker visum:

1) Oppmøte personlig, av tredjepart eller innsending pr post. Dette gjelder blant annet India.

2) Personlig eller tredjeparts oppmøte, ingen innsending pr post. Dette gjelder blant annet Kina og Russland.

3) Personlig oppmøte, med eller uten personlig henting av visum. Dette gjelder blant annet USA.

Det er ofte komplikasjoner knyttet til søknad om visum pr post siden de færreste fyller ut skjema riktig i henhold til kravene de forskjellige landene stiller. De senere årene har det blitt populært å leie byråer til denne typer tjenester.

PolitikkRediger

Motiveringen for å ha visum er at myndighetene vil ha kontroll over hvem som kommer til landet. Særskilt uroer man seg for at de skal begå lovbrudd eller søke asyl. For statsborgere fra visse land med lav status er det nesten umulig å få visum i de fleste europeiske land, inkludert Norge, med mindre en velrenommert organisasjon garanterer deres ærlighet og oppholdskostnader. For eksempel kan idrettsmenn få komme om et norsk idrettsforbund garanterer for dem.

Visum kan også brukes som et utenrikspolitisk verktøy for å sanksjonere mot andre land.