Vill bie er en betegnelse på alle bier bortsett fra honningbien, altså ca. 24 000 arter. De samles i dag (sammen med honningbien) gjerne i familien Apidae. Flesteparten av de ville biene er varmekjære og eksisterer på de klimatisk gunstigste plassene i Norge. Solrike, tørre sand- eller leirholdige bakker, sandstrender eller elvebredder er særs gunstige levesteder.

De ville biene er meget ulike de mer kjente honningbiene som bor i kuber. De er ofte mindre, stikker sjelden og samler ikke honning i store forråd slik som noen av dens utenlandske slektninger. Dersom en ser bort i fra humlene (som også blir regnet blant disse insektene) er ikke de ville biene sosiale og har ingen egen arbeiderklasse som arbeider for fellesskapets beste.

Når hunnbien er befruktet, blir hun eneansvarlig for hele reproduksjonen. Hunnen bygger «reir» i hull i bakken, under seiner, i trær som er døde eller i morkne trevegger. Noen anvender til og med tomme sneglehus.

De ville bienes liv er meget spesialisert. Hver art synes å være utviklet i et tett samspill med én eller noen ganske få blomsterarter. Viktige pollenplanter er blåklokke, rødknapp, selje, røsslyng samt en rekke erteplanter og kurvplanter.

Autoritetsdata