Vilbli.no er en informasjonstjeneste på nett for søkere til videregående opplæring.

Vilbli presenterer informasjon om tilgjengelige videregående utdanningsprogrammer og hvilke skoler som tilbyr disse. Dessuten vises fagkombinasjoner og tilgjengelige utdanningsløp.

Målgruppene for vilbli.no er ungdom og voksne som skal søke videregående opplæring samt rådgivere og foreldre. vilbli.no skal være søkernes hovedkilde til informasjon om videregående opplæring.

vilbli.no gir informasjon om utdanningsprogram, programområder og yrker/kompetanser, i tillegg til informasjon om regelverk, inntakskrav, inntaksregler og søknadsprosedyrer. Det er både generell informasjon og informasjon fra det enkelte fylket. I januar hvert år blir skoletilbudene for det kommende skoleåret tilgjengelige på vilbli.no (for noen fylker er skoletilbudene tilgjengelige før dette).

vilbli.no er laget av fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet. Datagrunnlaget stammer fra i databasen Vigo.

Eksterne lenker rediger