Viken i Viksdalen

Viken eller Vikja er navnet på gårdsnummer 43 i Gaular kommune, Sogn og Fjordane. Gården ligger sentralt til i Viksdalen, på nordsiden av elven Gaula og Viksdalsvatnet.

Bruksinndelingen på gården er:

Det finnes en rekke flere bruk tilknyttet gården, benyttet til boligformål.

HistoriskRediger

Arkeologer regner med at det finnes to primærområder i Viksdalen, dette er stedene der det sannsynlig var første bosetning i dalen. Viken (Vik) er det ene området, det andre er Nes, disse gårdene var da bosatt så tidlig som i eldre jernalder. Naturnavnene Vik og Nes tyder også på tidlig bosetning.

Viken regnes å ha hatt en sentral posisjon i vikingtiden, dette på bakgrunn av at kirken ble plassert her i mellomalderen. Det er gjort funn av flere mannsgraver med våpen og annet gods, ingen av gravene er synlige idag.

Deler av gården lå under den lokale kirken og finnes av dette nevnt i Bergens Kalvskinn, presten i Viksdalen eide et halvt månedsmatbol i gården. I 1349 gav eieren av gården 20 månedsmatbol til Munkeliv kloster.

Gården er i 1520 ikke med i skattemanntall, det regnes da med at gården har vært øde etter svartedauden.

AnnetRediger

LitteraturRediger

  • Timberlid, Jan Anders, Bygdebok for Gaular Band IV, Gardar og folk. Viksdalen Sokn (s.546-567), Oslo 1998. ISBN 82-994538-2-8