Vida (trobadordikting)

biografisk prosatekst som forteller om livet til en trobador eller trobairitz

Vida er en biografisk prosatekstprovençalsk språk som forteller om livet til en trobador eller trobairitz.

Omtrent 180 vidas er bevart for ettertiden. I omfang varierer de fra et par linjer til flere manuskriptsider. Tekstene inneholder opplysninger om en trobadors herkomst, virke, virkesteder, dikteriske ry og hvilke damer/herrer trobadoren/trobairitzen svermet for. Vanligvis er teksten forfattet av andre enn den omtalte dikteren.

Ofte er det mulig å etterprøve vidaens påstander, men det finnes også påviselig feilinformasjon og eventyrlig fiksjon avledet av dikterens tekster, så selv om vidas er viktig kildemateriale, skal de ikke kritikkløst forstås som faktagrunnlag.

En nært beslektet litterær sjanger er den oksitanske razo – tekster som forklarer omstendighetene rundt enkeltdikt.

Trobadorer med vidasRediger

LitteraturRediger