Victoriakorset for Canada

Victoriakorset for Canada (engelsk: Victoria Cross, fransk: Croix de Victoria) er en canadisk militær utmerkelse innstiftet 3. februar 1993 av dronning Elizabeth II av Canada. Utmerkelsen er basert på det britiske Victoriakorset, innstiftet i 1856. Det canadiske Victoriakorset tildeles for det mest iøynefallende heltemot, dristig og fremragende edel dåd, eller selvoppofrelse og ekstrem hengivenhet til tjeneste. Innsatsen må ha funnet sted i møte med fienden. Utmerkelsen rangerer som den fremste av alle canadiske utmerkelser. Den kan tildeles canadiere så vel som alliert personell. Utmerkelsen kan tildeles posthumt. Det er ennå ikke foretatt tildelinger av det canadiske Victoriakorset.

Båndstripe for Victoriakorset for Canada

Bakgrunn og forholdet til andre utmerkelserRediger

Etter at Victoriakorset ble innført i 1856 ble også canadiere belønnet med denne utmerkelsen, for innsats i det britiske imperiums tjeneste i kriger som Krimkrigen, Det indiske opprøret i 1857, boerkrigen, første og andre verdenskrig. I alt 94 canadiere ble tildelt imperieversjonen av Victoriakorset, den siste slike tildeling fant sted i 1945 og den siste canadiske innehaver døde i 2005.

Canada har gradvis erstattet det britiske ordens- og utmerkelsesvesen med sitt eget, nasjonale system. I 1967 ble Canadaordenen innført og Medal of Courage tilknyttet ordenen var tenkt å belønne militær innsats. Samvelderiket Canadas mulighet for å benytte britiske militære utmerkelser falt samtidig bort. I 1972 ble systemet for belønning av mot og edel dåd reformert og Canada innførte tre utmerkelser: Cross of Valour, Star of Courage og Medal of Bravery. Disse ble benyttet for belønning av sivil så vel som militær innsats. Den ordenstilknyttede Medal of Courage, som aldri var blitt utdelt, falt samtidig bort. En egen canadisk versjon av Victoriakorset, den aller høyeste utmerkelse, ble innført i 1992 sammen med to andre militære utmerkelser, Star of Military Valour og Medal of Military Valour.

UtformingRediger

Det canadiske Victoriakorset er i bronse og består av et kors med utbøyde armer. Korset har en diameter på 38 mm. I midten av korset finnes en kongekrone med en løve over. Motivet er i hovedsak det samme som i den opprinnelige imperieversjonen innført i 1856. Den canadiske utmerkelsen ble imidlertid nygravert etter innføringen og har fått noen canadiske særtrekk og symboler. Ettersom Canada er et tospråklig land med engelsk og fransk som offisielle språk, har man valgt å la innskriften på båndet på korsets advers være på det nøytrale språket latin. Innskriften lyder «PRO VALORE». Det opprinnelige Victoriakorset har innskriften på engelsk: «FOR VALOUR». Båndet mottoet er skrevet på er i tillegg utstyrt med et motiv sammensatt av rose, tistel, trekløver og heraldisk lilje, for de fire europeiske grunnleggerfolkene engelskmenn, skotter, irer og franskmenn.

Metallet som er benyttet i støpingen av det canadiske Victoriakorset er en blanding av bronse benyttet i framstillingen av det britiske Victoriakorset, metall fra minnemedaljen for samlingen (konføderasjonen) av Canada i 1867 og metall fra forskjellige deler av landet. Framstillingen av utmerkelsen ble sluttført i 2008.

Korset er opphengt i det rødlilla båndet i en spenne dekorert med laurbærblad, som i underkant har bokstaven «V». Gjentatte tildelinger av utmerkelsen til samme person markeres på båndet med en spenne, også denne besatt med laurbærblad.

KilderRediger