Viborg amt (før 1970)

Viborg amt var et amt før Kommunalreformen i 1970. Viborg amt hørte i middelalderen til Sallingsyssel (Sallingland og Fjends herred), Himmersyssel (Rinds herred), Ommersyssel (Middelsom, Nørr- og Sønderlyng herred), Løversyssel (Lysgård og Hids herred) og Aabosyssel (Hovlbjerg herred). Fra 1660 bestod det for største delen av Skivehus amt (Sallingland) og Hald amt (Fjends, Middelsom, Nørlyng og Rinds herreder), mens Sønderlyng og Hovlbjerg herred hørte til Dronningborg amt og Lysgaard og Hids herreder til Silkeborg amt. Ved resolusjon av 10. mars 1794 opprettes Viborg amt ved forening av Skivehus og Hald amter samt Hovlbjerg og Sønderlyng herreder av Dronningborg amt. I 1821 ble Hids herred overført til Viborg amt.

Vibirg amt anno 1921
Den nordvestlige del av Viborg amt omkring 1900
Den sydøstlige del av Viborg amt omkring 1900

Viborg amt bestod av tolv herreder:

Etter Kommunalreformen i 1970 ble Viborg amt delt mellom Ringkjøbing amt, Viborg amt og Århus amt.

Engesvang sogn ble overført til Ikast kommune i Ringkjøbing amt.

Noen sydlige og vestlige sogn ble overført til disse seks kommuner i Århus amt:

Den langt største del ble dog overført til tretten kommuner i Viborg amt:

Dessuten ble Estvad og Rønbjerg sogn fra Ginding herred i Ringkøbing amt overflyttet til Skive kommune i det nye Viborg amt.

Amtmenn Rediger

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger