Vestfold sykepleierhøgskole

Vestfold sykepleierhøgskole var en høgskole for sykepleierutdanning, etablert i Tønsberg i 1919 under navnet Tønsberg og omegn krets av Røde Kors elevskole. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Vestfold.

Skolen ble overtatt av Vestfold fylke i 1948, og fikk da navnet Tønsberg Røde Kors Sykepleieskole. I 1983 ble skolen overtatt av staten, oppgradert til høgskole og fikk navnet Vestfold Sykepleiehøgskole.

Skolen fikk i 1978 lokaler i eget bygg ved sykehuset i Tønsberg, og flyttet til Bakkenteigen i Borre i 1999.