Verdensutstillingen i Melbourne (1880)

Verdensutstillingen i Melbourne i 1880 (Melbourne International Exhibition) var den andre verdensutstillingen som ble avholdt i Australia (den første var i Sydney året før). Utstillingen ble avholdt fra 1. oktober 1880 til 30. april 1881. Utstillingen hadde 1,5 millioner besøkende, mens Melbourne hadde en befolkning på bare 280 000.

Bilde fra innsiden av Royal Exhibition Buidling.

Royal Exhibition Building i Carlton Gardens ble bygget for utstillingen og hadde et gulvareal på 12 000 kvadratmeter samt flere midlertidige annekser. Deler av bygningen står fremdeles og er på UNESCOs verdensarvliste.

Utstillingen var utformet etter verdensutstillingene i Europa og skulle markedsføre handel og industri, samt kunst, vitenskap og utdanning. De fungerte også som underholdning og tiltrakk turisme.