Venlotraktaten

Venlotraktaten som ble underskrevet 7. september 1543 var slutten på hertugdømmet Geldern. Hertug Vilhelm den rike av Kleve og Gulik overdro sin rett til Geldern og det tilhørende Grevskapet Zutphen til den habsburgske keiser Karl den femte. Keiseren slo området sammen med sine øvrige eiendommer i Nederlandene.

Hertugdømmet Geldern i 1477

Dette er dermed også slutten på de gelderske krigene som begynte i 1502. I disse stred hertugene av Geldern (først Karl av Geldern og senere Vilhelm av Gulik støttet av Frankrike) mot Karl V. Ifølge traktaten beholdt Vilhelm Gulik (med Tegelen, Sittard, Born og Susteren) og hertugdømmet Kleve. I traktaten ble det også fastlagt at han ikke kunne konvertere, men måtte forbli katolikk.