Åpne hovedmenyen
Hertugdømmet Gelre i 1477

Venlotraktaten som ble underskrevet 7. september 1543 var slutten på hertugdømmet Gelre. Hertug Vilhelm den rike av Kleve og Gulik overdrar sin rett til Gelre og det tilhørende Grevskapet Zutphen til den habsburgske keiser Karl den femte. Keiseren slår området sammen med sine eiendommer i Nederlandene.

Dette er dermed også slutten på de gelderske krigene som begynte i 1502. I disse stred hertugene av Gelre (først Karl av Gelre og senere Vilhelm av Gulik støttet av Frankrike) mot Karl V. Ifølge traktaten beholdt Vilhelm Gulik (med Tegelen, Sittard, Born og Susteren) og hertugdømmet Kleve. I traktaten er også fastlagt at han ikke kunne konvertere, men måtte forbli katolikk.