Vendalen (sætergrend)

Vendalen er ei sætergrend i Sør-Fron kommune på sørsiden (oftest omtalt som vestsiden) av Gudbrandsdalen ca. 15 kilometer fra avkjøringen fra E6 ved Hundorp. Veg til sætra ble bygd i 1906, vegen fortsetter innover til Peer Gyntveien ved Fagerhøy.

Vendalssætrene ligger på en skråning ned mot Vendalsvatnet. På eldre kart finner vi navneformene Busætrene og Buvatnet.

Sætergrenda omfatter flere gamle sæterbygninger: Hjetlund, Fosse, Graffer og Olstad. Hjetlundsætra, som er den første sætra man kommer til når man kommer opp fra bygda, har et imponerende fjøs i tørrmur og et sel som er kledd med store skiferplater. Olstadsætra, som ligger innerst, har også et imponerende fjøs i tørrmur, bygd sammen med selet.

Fra Vendalen går det sti til Nysætra, Heggesætra og Toftsætra. Dessuten til Svinslåsætrene i Ringebu kommune.