Velferdsfunksjon

Velferdsfunksjoner brukes i velferdsøkonomi (en gren av samfunnsøkonomi) for å beskrive den totale nytten til alle individene i samfunnet. Velferdsfunksjonen bygger gjerne på individenes nyttefunksjoner. Velferdsfunksjonen må være konstruert slik at hvis samfunnet foretrekker situasjon A fremfor situasjon B, må verdien til velferdsfunksjonen være høyere for A enn for B. Velferdsfunksjoner kan dermed benyttes til å si noe om et tiltak i økonomien fører til større velferd i samfunnet. Det er imidlertid ikke én riktig måte å konstruere en velferdsfunksjon på, og Arrows umulighetsteorem viser at det ikke er mulig å finne en samfunnspreferanse som oppfyller en del sentrale kriterier bare ved å legge sammen preferansene til alle individene i samfunnet.[1]

Velferdsfunksjoner kan benyttes i nytte-kostnadsanalyser, men grunnet metodiske problemer blir det gjerne benyttet en enklere tilnærming.

ReferanserRediger

  1. ^ Hervik et al. (1997), kapittel 4.

LitteraturRediger