Vektårsavgift

Vektårsavgift er en særavgift til statskassen i Norge.

Vektårsavgiften består av en vektgradert årsavgift og en miljødifferensiert årsavgift. Avgiften gjelder alle kjøretøy og kombinasjoner av kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg og over. Kjøretøy under 7 500 kg er omfattet av årsavgift for motorvogn.

I 2010 var statens inntekter fra vektårsavgiften 334 mill. kroner.

Vektgradert årsavgiftRediger

Den vektgraderte årsavgiften er gradert etter kjøretøyets totalvekt, fjæringssystem og antall aksler. Denne graderingen er utformet slik at det tas hensyn til veislitasje.

Miljødifferensiert årsavgiftRediger

Den miljødifferensierte årsavgiften graderes ut fra vekt og utslippskrav kjøretøyene oppfyller. Utslippskravene følger kjøretøyforskriftens EURO-klassifisering, som stiller krav til maksimalt utslipp av bl.a. nitrogendioksider (NOX)og partikler.

Eksterne lenkerRediger