Fundamentalkraft

(Omdirigert fra «Vekselvirkning»)

Fundamentalkrefter eller fundamentalvekselvirkninger er navnet på grunnleggende krefter eller vekselvirkninger i naturen.

Skisse over fundamentale krefter i standardmodellen

Fysikken regner tradisjonelt med 4 fundamentalkrefter:

Både gravitasjon og elektromagnetisme har uendelig rekkevidde, mens rekkevidden til sterk kjernekraft er 10−13cm, og svak kjernekraft 10−16cm (ca. en promille av diameteren til et proton).

Forskere ved Atomki (Den ungarske vitenskapsakademis institutt for atomforskning) påstod i 2019 å ha oppdaget noe som kunne være et eksempel på en femte kraft.[1] De observerte hvordan et heliumatom i eksitert tilstand gav ut lys mens det forfalt.[1] Partiklene ble spaltet ved en uvanlig vinkel, 115 grader, noe som ikke kan beskrives ved kjente fysikkregler.[1] Forskerne kaller denne partikkelen X17, fordi de beregnet dens masse til å være 17 megaelektronvolt.[1]

Referanser

rediger

Se også

rediger