Kvanteelektrodynamikk

Partikkelfysikk
Teorier
Standardmodellen
Kvantemekanikk
Kvantefeltteori (QFT)
Kvanteelektrodynamikk (QED)
Kvantekromodynamikk (QCD)
Den spesielle relativitetsteorien
Vekselvirkning
Sterk kjernekraft
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Gravitasjon
Fargekraft
Elementærpartikler
Fermioner
Kvarker
Oppkvark
Nedkvark
Særkvark
Sjarmkvark
Bunnkvark
Toppkvark
Leptoner
Elektron
Positron
Nøytrino
Myon
Tau
Bosoner
Gauge-bosoner
Foton
W- og Z-bosoner
Gluon
Graviton
Higgs-boson
Sammensatte partikler
Hadroner
Mesoner
Pion
Baryoner
Proton
Nøytron
Atomkjerner
Atomer
Molekyler
Egenskaper
Energi
Bevegelsesmengde
Elektrisk ladning
Spinn
Paritet
Isospinn
Svakt isospinn
Fargeladning
Kjernefysikk
Atom

Kvantelektrodynamikk, QED er en teori innen fysikken som er basert på kvantefysikk og elektrodynamikk. Den anvender kvantefeltteorielektromagnetiske felt. Teorien ble utviklet blant annet av Richard Feynman, Sin-Itiro Tomonaga og Julian Schwinger. Disse tre fikk nobelprisen i fysikk for dette arbeidet i 1965.

Kvanteelektrodynamikken beskriver hvordan elektromagnetisk kraft formidles ved hjelp av fotoner. Den er en del av elektrosvak teori som beskriver svak kjernekraft og elektromagnetisme i et felles rammeverk.