Vebostad eller Vebbestad er en gård/grend på Kveøya i Kvæfjord kommune i Troms.

Gjertrud Raschs minnesten

Vebostad er en av de eldste gårdene i Kvæfjord, med spor etter fast bosetning fra eldre jernalder, ca. 300 f.Kr. En tydelig gårdshaug viser hvor det viktigste bruket har ligget. Navnet kommer av det norrøne ordet , som betyr helligdom, og bosted. Dette kan bety at det kan ha vært et hov eller en offerplass her i førkristen tid.

Som en gammel, sentral gård med gode avlinger ble Vebostad sentrum i Kvæfjord i middelalderen, og var Kvæfjords tingsted. På 1600-tallet var Vebostad-bonden Kvæfjords bondelensmann. Gjertrud Rasch, som giftet seg med Hans Egede, var fra Vebostad, og var datter av bondelensmann Niels Rasch. I 1946 eller 1947 ble det reist en minnestein for Gjertrud Rasch på Vebostad.

I 1896 gikk gården Vebostad konkurs. Den ble da delt opp i fire, og solgt som mindre enheter til nye folk. Siden ble en husmannsplass også til en femte del av det som i dag er Vebostad.

Rundt år 1900 fikk Kveøy skolekrets sitt eget skolehus, som ble bygget på Vebostad. I 1950 ble det bygget en ny skole, som nå er nedlagt. Barn i skolealder fra Kveøya går nå på Borkenes skole. Kveøyas grendehus som ble bygget midt på 1980-tallet huser Kveøy barnehage og ligger like ved skolen.