Veøy (selskap)

norsk transportselskap

Veøy AS er et selskap som driver transport på vei, først og fremst godstransport, men også busstrafikk. Veøy har hovedbase på Åndalsnes, men virksomheten foregår over store deler av Sør-Norge.

Veøy viderefører virksomheten til tidligere Veøy Billag. Selskapet ble i 2001 omorganisert. Det består av datterselskapet Veøy Buss AS som driver bussruter, og tre enheter for godstrafikk: Veøy Sør AS, Veøy Vest AS og Veøy Øst AS. I tillegg er det Veøy Holdning AS som er et eiendomsselskap.

Seinere er godstrafikken samlet i Veøy AS. Veøy Buss er fremdeles datterselskap har i 2016 vunnet anbud for busstrafikk i Rauma,Vestnes kommuner og deler av Molde.

Høsten 2015 ble Veøy hovedaksjonær i Veøy Møre AS, og har en eierandel på 100 prosent i Gjendem Transport.