Varvkronologi

Varvkronologi (fra svensk varvig lera, dvs. «lagdelt leire») er studiet av sedimenter i havet, innsjøer, elver og myrer, eksempelvis i såkalt «varvleire». Dersom en ved hjelp av ytterligere holdepunkter lykkes med å fastsette en absolutt tidsramme, angis alderen i «varv-år».

Varvleire med tydelige skikt

Bakgrunnen for denne dateringsmetoden er at det vår og sommer avsettes lyse, grovkornige og sandrike sedimenter som transporteres av store mengder smeltevann, mens vinteravsetningene preges av mørk, humuspreget leire. Denne årstidsvekslingen fører til at det i løpet av et år dannes skikt av ulik mektighet og farge som viser at det har gått et år. Et års avsetning, dvs. et mørkt og et lyst lag, kalles et «varv».

Den svenske geologen Gerard De Geer regnes som grunnlegger av varvkronologien.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • Brauer, Achim; Hajdas, Ilka; Negendank, Jörg FW; Rein, Bert; Vos, Heinz; Zolitschka, Bernd, 1994: Warvenchronologie – Eine Methode zur absoluten Datierung und Rekonstruktion kurzer und mittlerer solarer Periodizitäten. Geowissenschaften; 12, 10-11; 325-332, doi:10.2312/geowissenschaften.1994.12.325.
  • Herbert W. Franke: Methoden der Geochronologie. Die Suche nach den Daten der Erdgeschichte. Springer, Berlin u. a. 1969 (Verständliche Wissenschaft. Bind 98, ISSN 0083-5846).