Egeskov slott er en vannborg.

En vannborg eller et vannslott er en borg eller et slott, hvor det omkringliggende vann (det være seg vollgrav eller annet) går helt opp til yttermurene. Vannet tjente opprinnelig som et forsvarsverk for borgen. Vannborger ble typisk bygget på flatt land, hvor det ikke fantes noen annen form for naturlige barrierer.