Vallis (flertall valles) er det latinske ordet for dal eller dalføre. Det brukes i planetologien i forbindelse med navngivingen av landformasjoner på andre planeter. Vallis ble først brukt for gamle elvedaler som ble oppdaget på Mars den gang romsondene første gang ble sendt dit.