NOU 2001: 3, Valglovutvalget

(Omdirigert fra Valglovutvalget)

Valglovutvalget av 1997 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. oktober 1997. Utvalget hadde følgende sammensetning:

I tillegg ble student Anders Lamark Tysse, Oslo, oppnevnt som medlem av utvalget høsten 1997.

Eva Lian ble erstattet av lærer Bjørg Hope Galtung, Jondal, høsten 1997.

Solveig Sollie ble erstattet av generalsekretær Inger Helene Venås, Oslo, høsten 1998.

Bjørg Hope Galtung ble erstattet av lærer Kari Aakerholt, Hof, høsten 1999.

Alle partiene som var representert på Stortinget i perioden 1997 - 2001 hadde ett medlem hver i utvalget.

Prosjektlederne Dag Arne Christensen og Steinar Dalbakk, Kommunal- og regionaldepartementet, var sekretærer for utvalget.

Arbeidet resulterte i valgloven.

Eksterne lenkerRediger