Konsul (diplomati)

(Omdirigert fra «Valgkonsul»)

En konsul er en stats stedlige representant i et fremmed land, og leder av et konsulat. De typiske konsulære oppgaver i moderne tid er å assistere og beskytte senderstatens borgere i mottakerstaten, mens de i liten grad representerer senderstatens myndigheter i forhold til mottakerstaten. Før 1900-tallet var skillet mellom diplomatiske og konsulære oppgaver mindre tydelig. Tradisjonelt har pleie av handelsforbindelser, kulturelt diplomati og representasjon ved sosiale tilstelninger vært typiske arbeidsfelt for konsuler. Konsuler kan både være yrkesdiplomater og tilknyttet en ambassade, gjerne i form av en egen konsulatavdeling (konsulæravdeling), eller et frittstående konsulat, eller de kan være honorære konsuler. Dette er ofte privatpersoner med annen jobb eller næringsvirksomhet, tradisjonelt ofte representanter for den lokale forretningseliten, som utfører konsuloppgavene gratis eller mot et beskjedent vederlag. Tradisjonelt bestod konsulatvesenet i stor grad av honorære generalkonsuler, konsuler og visekonsuler, men dette er ikke lenger like utbredt som det var tidligere. En konsuls ansvarsområde er ofte en by og dennes omgivelser eller en noe større region eller landsdel, men kan også være et helt land; tidligere var det vanlig for mange stater å ha konsuler i mange land der de ikke hadde egne sendemenn (ambassadører eller ministre). Tittelen generalkonsul brukes ofte for en konsul med ansvar for et helt land (for eksempel dersom senderstaten ikke har ambassade i det landet) og ellers for lederen for spesielt store og viktige konsulære stasjoner.

Merke for konsulærvesenet (corps consulaire)

Tittelen konsul rangerer mellom generalkonsul og visekonsul. Tidligere ble betegnelsen konsularagent benyttet om en konsulær tjenestemann med rang under visekonsul.

Eksterne lenker

rediger