Valandil er en fiktiv person fra J.R.R. Tolkiens litterære verden. Han var den tredje kongen av Arnor, og den første kongen til å styre dette riket uavhengig av dets sørlige søsterrike Gondor. Navnet hans kommer fra Quenya og betyr Venn av Valaene.

Valandil ble født i år 3430 i Andre tideverv i Kløvendal, ett år etter at Det siste Forbundets krig brøt ut. Han var den fjerde og yngste sønnen av Isildur. Han hadde tre eldre brødre: Elendur, Aratan og Ciryon. Mens moren enda var gravid med ham ble hun sendt til Kløvendal av Isildur for å oppholde seg i sikkerhet langt unna krigen med Sauron.

Da krigen var over og Sauron ble beseiret ble Valandils far Isildur den nye høykongekongen av Gondor og Arnor ettersom Isildurs far Elendil ble drept i Mordor. Men Isildurs regjeringstid varte bare i to år før ulykken ved Sverdliljevollene i året 2 i det tredje tideverv hvor han og hans tre eldste sønner ble drept. Da han fortsatt var konge gjorde Isildur sin nevø, Meneldil, sønn av Anárion, til hans stedfortreder i Gondor. Etter Isildurs død ble Meneldil konge av Gondor, og styrte det sørlige riket uavhengig av dets nordlige søsterrike Arnor. Valandil var den eneste overlevende arvingen av Isildur, men han var bare 13 år da faren og brødrene hans ble drept. Han ventet til han ble 21 år gammel før han ble kronet til konge av Arnor i år 10. Til tross for at Valandil og hans etterfølgere bare styrte Arnor, fortsatte de å bruke tittelen Høykonge.

En kan argumentere at Valandil var den rettmessige arvingen til både Gondor og Arnor ettersom han var den eneste overlevende sønnen til den forrige kongen av begge rikene, men det er lite sannsynlig at Meneldil ville gitt opp Gondors trone til en yngre fetter som han aldri hadde møtt, og Gondors folk så ikke ut til å motstå Meneldil sitt krav. I tillegg gjorde ikke Valandil eller hans nærmeste etterfølgere noe krav på tronen til Gondor. De to rikene ville ikke bli gjenforente før mot slutten av tredje tideverv da Kong Elessar ble kronet.

Valandil styrte Arnor frem til han døde i år 249, 260 år gammel. Da hadde han styrt Arnor i 239 år, som er lengre enn regjeringstiden til noen av de andre kongene av Gondor og Arnor. Han ble etterfulgt av sin sønn Eldacar.