Vakthund

hund trent til å passe på folk og/eller eiendom
artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

En vakthund er en hund som har fått trening i å passe på og forsvare noe, som regel folk, eiendommer og annet løsøre. Vakthunder må imidlertid ikke sammenstilles med vokterhunder, for mens typiske vokterhunder ofte også er gode vakthunder, blir typiske vakthundraser sjelden gode vokterhunder.

Tradisjonelt finner man de typiske vakthundrasene blant de såkalte gjeterhundene, vakt- og vokterhundene, terriere og spisshunder. Det finnes imidlertid også et lite antall mynderaser som har utpregede vakthundegenskaper.

Vakthundtyper

rediger

Vakthunder kan deles inn i såkalt avskrekkende vakthunder, skarpe vakthunder og schutzhunder.

Avskrekkende vakthunder

rediger

Avskrekkende vakthunders viktigste oppgave er å avskrekke folk og fé fra å trenge seg på eller i å trenge seg inn uten eiers viten og samtykke. Slike hunder blir trent i å varsle, både for å avskrekke eventuelle inntrengere og for å varsle sin eier om at noe skjer. Avskrekkende vakthunder skal ikke være skarpe (rovlystne).

Skarpe vakthunder

rediger

Skarpe vakthunder skal både være avskrekkende og rovlystne (skarpe). Primæroppgaven er å avskrekke folk og fé fra å trenge seg inn til eller angripe sin eier eller dennes eiendom og eiendeler. Dersom den ikke lykkes med det skal den om nødvendig angripe inntrengerne og forsvare sin eier og dennes interesser. Slike hunder har det vi kaller et reelt «killerinstinkt» og vil ofte angripe for å drepe. Det er ikke tillatt for privatpersoner å holde slike hunder i Norge.

Schutzhunder

rediger

Schutzhunder er hunder som har fått trening i å beskytte folk. De er rovlystne (skarpe) i varierende grad, men skal ikke ha et såkalt «killerinstinkt». De skal også bare agere på kommando fra hundefører. Schutz er også en form for hundesport og er svært lik IPO.