Våtmarkstilknyttede fuglearter

Våtmarkstilknyttede fuglearter er en økologisk gruppe som består av fugler som tilbringer mesteparten av tiden i våtmarksområder tilknyttet kyststrøk, innsjøer, elver og elvemunninger. Dette er arter som flyter lett i vannet og er dyktige svømmere. Flere av artene er dessuten dyktige flygere. Fuglene beiter typisk på våtmark og grunner, i overflaten eller like under.

Sangsvaner og knoppsvaner

Til gruppen inngår arter som sangsvane, knoppsvane, grågås, kortnebbgås, ringgås, hvitkinngås, gravand, stokkand og brunnakke. Flere av artene kan også grupperes som kystbundne overflatebeitende sjøfugler, for eksempel grågås, kortnebbgås, ringgås, hvitkinngås, gravand og stokkand.

Se også

rediger
Autoritetsdata