Vårbelger kaltes Skule Bårdssons tilhengere under hans opprør mot kong Håkon Håkonsson 123940. Tidligere hadde navnet «vårbelger» vært anvendt om en flokk som i 1190 reiste seg mot kong Sverre under en foregitt sønn av Magnus Erlingsson.

Ordet betyr antagelig «vårskinn», det vil si pelsverk av dårlig kvalitet, og var nok et nedsettende tilnavn basert på flokkens fattigslige plagg.

Den første var en flokk under en angivelig sønn av Magnus Erlingsson som gjorde opprør mot Sverre Sigurdsson rundt 1190. Lite er kjent om denne flokken; det ser ikke ut til å ha vært et omfattende opprør.

Den andre, som er den det oftest vises til, var som nevnt hertug Skules flokk. De fulgte ham da han lot seg hylle på Øyrating i Trøndelag i 1239, og kjempet med ham under slaget i Oslo mot Håkon IV Håkonsson i 1240. Der led de et knusende nederlag, og de få som var igjen av flokken spredte seg eller fulgte Skule til Elgeseter kloster i Nidaros. Flere av de overlevende fra Oslo ble drept sammen med Skule da klosteret ble angrepet av Håkon Håkonssons menn.

Kilder rediger