Vår Kirke var en ukeavis utgitt av Oslo Indremisjon (nå Kirkens Bymisjon). Den første utgaven kom i 1887, da under navnet Bymissionæren – ukentlig organ for Kristiania Indremission (fra 1929: Bymisjonæren). Dette var et oppbyggelsesmagasin med et blikk ut over Norges grenser. Eksempelvis ble det skrevet mye om Fridtjof Nansens humanitære arbeid for å hjelpe Russland under hungersnøden i 1921–1922.

I 1951 endret ukeavisen navn til Vår Kirke. Fremdeles var avisen eiet og drevet av Oslo Indremisjon, men innholdsmessig fokuserte man i enda større grad på internasjonalt engasjement, kultur, politikk og økumenikk. Ukeavisen ble en sentral aktør og arena for en kirkelig fundert samfunnsdebatt – frem til nedleggelsen i 1982.

Eksterne lenker rediger