Utvikling (biologi)

Utvikling, eller individualutvikling, betegner i biologien endringene som skjer med organismer mellom befruktningen av eggcellen og individets død. Begrepene ontogenese eller ontogeni er strengt tatt ikke synonyme, ettersom ontogenesen etter sin betydning forholder seg til levevesenets tilblivelse fra befruktning til modent (maturt) stadium.

Fasene i individualutviklingen er:

Autoritetsdata