Utslått er et gresstykke som ligger i utmarka til en gård. Noen utslåtter var rester av nedlagte gårder fra før svartedauden, men de fleste var ryddet senere. Enkelte var bygd opp med steinmur i ei skråning (Vestlandet) og fylt opp med tilbåret jord og avfall etter skogsdrift. Utslåtten lå av og til uveisomt til, og høyet derfra ble ofte lagret i ei utløe for henting om vinteren, med sledeføre og islagte vann..