Utgift

(Omdirigert fra Utgifter)

En utgift er en forpliktet utbetaling som gjengjeldelse for ytelser man har mottatt. Der utgift er en forpliktelse til utbetaling, for eksempel i forbindelse med varekjøp til lager og anskaffelse av varige driftsmidler, blir denne varen først til en kostnad når den forbrukes. Varige driftsmidler gir kostnader i takt med slitasjen (avskrivninger). Utgifter påvirker aldri resultatregnskapet, i motsetning til kostnadene.