Uteblivelse (engelsk: no-show) vil si at man ikke møter opp som avtalt eller på et sted og tidspunkt hvor de forventes å være.[1]

Rettsvesen Rediger

I det norske rettsvesenet brukes uteblivelse den ene parten har forfall.[2] I sivlile saker kunne det inntil 1. januar 2008 gis en uteblivelsesdom dersom en slik sak ikke kunne utsettes, men med den nye tvisteloven som da kom er dette erstattet med det mer komplekse begrepet fraværsdom. Også i straffesaker er hovedregelen at tiltalte bare kan bli dømt dersom den møter, men det finnes flere unntak fra denne regelen.[2]

Luftfart Rediger

Innen luftfart er en uteblivelse når en passasjer med billett ikke dukker opp.[3][4] Eksempler på taktikker brukt av flyselskaper for å redusere tap forårsaket av manglende oppmøte er overbooking,[4] be den reisende bekrefte reisen flere ganger, eller gi gebyr for å ikke møte opp.[5] Noen flyselskaper har klausuler som sier at en person som ikke møter opp til reisen for utgående fly kan bli betraktet som uteblitt og dermed mister alle flyoverganger og returflygninger uten mulighet for refusjon.

Sport Rediger

Innen sport brukes begrepet for å beskrive en utøvers uplanlagte fravær fra et arrangement hvor de er påmeldt. I for eksempel utslagsturneringer kan dette føre til endringer i programmet. Se også walkover.

Referanser Rediger

  1. ^ «no-show | meaning of no-show in Longman Dictionary of Contemporary English | LDOCE». Besøkt 25. februar 2021. 
  2. ^ a b «uteblivelse». Store norske leksikon. 10. april 2019. Besøkt 20. desember 2021. 
  3. ^ «IATA Passenger Glossary of Terms». Arkivert fra originalen (xlsx) 3. august 2021. Besøkt 3. august 2021.  (link can be found on the right bar under "Related Links" on IATA Passenger Standards Conference (PSC))
  4. ^ a b «Schedules and Tickets». US Department of Transportation. Arkivert fra originalen 19. juli 2021. Besøkt 3. august 2021. 
  5. ^ Frederick, John H. «15. Airline passenger handling – Reconfirmation». Commercial air transportation (engelsk) (4 utg.). Homewood, Illinois, USA: Richard D. Irwin, Inc. s. 418.