Annales Veteris Testamenti («Det gamle testamentets annaler fra verdens skapelse») side 1 (på latin). James Usshers verk ble utgitt 1650.
Annals of the World side 1 (engelskspråklig utgave)

Usshers kronologi er en kronologi fra 1600-tallet som ble fremholdt av erkebiskop James Ussher. Tidsutregningen bygger på mytene i Bibelen og er særlig kjent for at verdens skapelse ble datert til 4004 f.Kr.

Usshers verk Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti («Det gamle testamentets annaler fra verdens skapelse») fra 1650 var et bidrag i den langvarige debatten om jordens alder som gikk blant lærde på den tiden.

Også Beda den ærverdige, Joseph Scaliger, Johannes Kepler og Isaac Newton forsøkte å datere skapelsen til omkring 4000 f.Kr. Den jødiske Seder Olam Rabbah kommer med en lignende kalkulering. Enevold Ewald, en dansk prest, skrev også en tidsregning over Det gamle og Det nye testamente i Bibelen, basert på James Usshers kronologi. Også her er verdens skapelse beregnet til 4000 f. Kr.

Ussher-kronologien ble brukt som henvisning i flere verk på 1700-tallet. Den ble blant annet brukt i en utgave av Kong James' bibel, den engelske bibeloversettelsen 1604-1611, med kommentarer. Men etter noen tiår var det flere som begynte å kritisere kronologien, og etterhvert ble den stort sett forlatt.

Årstall i Usshers kronologiRediger

Se ogsåRediger