Ursknappen
Høyde504,5 moh.[1]
Primærfaktor21,5 meter[1]
LandNorge
FylkeViken
Kommune(r)Nes

Ursknappen er en topp på åsen Geitrabben på grensa mellom Nes i Akershus og Nord-Odal i Hedmark. Den har en høyde på 504,5 meter over havet, og er det høyeste punkt i Nes kommune.[1] 500 meter mot nordøst i Nord-Odal ligger toppen Torsonhøgda som såvidt er høyere, 504,6 moh.

Åsen inngår i et område som er foreslått vernet, men området domineres i all hovedsak av fattige vegetasjonstyper med trivielt artsmangfold. Skogen i Ursknappenområdet er for det meste veldig sterkt påvirket av tidligere tiders plukk- og gjennomhogster. I randsonene finnes også relativt store arealer med yngre skog og ungskog/hogstflater. Åtte av de vanligst forekommende signal- og rødlisteartene knyttet til eldre granskog er imidlertid påvist, alle med status «nær truet» (NT).[2]

ReferanserRediger