Forekomster av uranmalm er økonomisk utvinnbare konsentrasjoner av uran i jordskorpen. Uran er et av de vanligste grunnstoffene i jordskorpen – omtrent 40 ganger mer vanlig enn sølv og 50 ganger mer vanlig enn gull.[1] Det kan finnes nesten over alt i stein, jord, elver og hav.[2] Utfordringen er å finne de områdene hvor konsentrasjonene er tilstrekkelig til å gjøre det økonomisk lønnsomt å utvinne.

Globalt er fordelingen av uranmalm utbredt på alle kontinentene, men de største forekomstene finnes i Australia, Kasakhstan og Canada. Til dags dato er høyverdige forekomster bare funnet i Athabasca-bassengregionen av Canada.

ReferanserRediger

  1. ^ «Cameco – Uranium 101». Besøkt 2. februar 2013. 
  2. ^ «Cameco – Uranium 101, Where is uranium found?». Besøkt 2. februar 2013.